ok24 w    VK24 w    telegramm

 РУП "Мінскэнерга" Філіял "Энергазбыт"

Парадак разлікаў за жыллёва-камунальныя паслугі

Парадак унясення грамадзянамі платы за жыллёва-камунальныя паслугі.

1. Парадак унясення грамадзянамі платы за жыллёва-камунальныя паслугі вызначаны пунктам 1 артыкула 31 Жыллёвага кодэкса, Палажэннем аб парадку разлікаў і ўнясення платы за жыллёва-камунальныя паслугі і платы за карыстанне жылымі памяшканнямі дзяржаўнага жыллёвага фонда, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 12.06.2014 №571, Правіламі электразабеспячэння, зацверджанымі пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 17.10.2011 №1394 (далей - Правіла электразабеспячэння).

2. Разлікі грамадзян за электрычную энергію, якая адпускаецца на падставе дагавора электразабеспячэння, праводзяцца па тарыфах, зацверджаных ва ўстаноўленым парадку ў адпаведнасці з заканадаўствам. Інфармацыя аб змяненні тарыфаў даводзіцца да грамадзян энергазабяспечваючай арганізацыяй шляхам апублікавання ў сродках масавай інфармацыі, размяшчэння ў пунктах прыёму выплат за камунальныя паслугі, іншым спосабам.

3. Грамадзянін мае права выкарыстоўваць электрычную энергію для бытавога спажывання ў неабходнай яму колькасці ў граніцах дазволенай да выкарыстання магутнасці пры ўмове аплаты спажытай электрычнай энергіі, калі іншае не агаворана дагаворам электразабеспячэння.

Грамадзяне, якія спажываюць электрычную энергію ў знаходзячых ва ўласнасці або у арендуемых капітальных збудаваннях (будынках, збудаваннях), нежылых (убудаваных, уладкаваных) памяшканнях, робяць разлікі за спажытую ў прызначаных збудаваннях (памяшканнях) электрычную энергію ў парадку, вызначаным заканадаўствам.

4. Грамадзянін, які скарыстоўвае электрычную энергію для бытавога спажывання, робіць аплату фактычна спажытай колькасці электрычнай энергіі ў адпаведнасці з дадзенымі сродку разліковага ўліку, калі іншае не прадугледжана заканадаўствам або пагадненнем бакоў.

5. Разліковы перыяд для аплаты грамадзянінам спажытай электрычнай энергіі ставіцца роўным аднаму каляндарнаму месяцу, калі іншае не агаворана дагаворам электразабеспячэння.

Колькасць фактычна спажытай грамадзянінам электрычнай энергіі за разліковы перыяд (месяц) вызначаецца як розніца паміж паказаннямі сродкаў разліковага ўліку на 1-е лік разліковы і 1-е лік наступны месяцаў.

Пры неабходнасці часовага выкарыстання электрычнай энергіі для выканання разавых работ на працягу некалькіх гадзін або сутак у выпадку, калі ўстаноўка сродкаў разліковага ўліку немагчымая або немэтазгодная, грамадзянін абавязаны падатак у якая энергазабяспечвае арганізацыю заява ў адвольнай форме аб часовым спажыванні электрычнай энергіі без выкарыстання сродкаў разліковага ўліку. Разлік за спажытую электрычную энергію ў гэтым выпадку праводзіцца па ўстаноўленай магутнасці і колькасці гадзін работы электрапрыёмнікаў.

6. Грамадзянін, які скарыстоўвае электрычную энергію для бытавога спажывання, абавязаны рабіць аплату спажытай электрычнай энергіі штомесячна не пазней 25-го ліку месяца, які ідзе следам за разліковым перыядам, шляхам унясення грашовых сродкаў на (разліковы) банкаўскі рахунак энергазабяспечваючай арганізацыі.

Запазычанасцю лічыцца неаплата спажытай грамадзянінам у разліковы перыяд электрычнай энергіі да 26-го ліку месяца, які ідзе следам за разліковым перыядам, калі іншае не прадугледжана заканадаўствам.

Пры неаплаце запазычанасці за спажытую электрычную энергію да заканчэння месяца, які ідзе следам за разліковым перыядам, яе пагашэнне праводзіцца па тарыфу, які дзейнiчае на дзень аплаты такой запазычанасці.

За пратэрміноўку выплат за спажытую электрычную энергію збіраецца пеня ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку.

7. Энергазабяспечваючая арганізацыя мець права прыпыніць аказанне паслуг электразабеспячэння грамадзяніну, які мае запазычанасць за два і болей разліковых перыяду за спажытую электрычную энергію і не які пагасіў гэту запазычанасць на працягу 5 рабочых дзён пасля атрымання пісьмовага папярэджання, якое дастаўляецца заказным лістом або ўручаецца пад роспіс.

У выпадку адмовы грамадзяніна ад подпісу ў атрыманні папярэджання, а таксама звароту паштовага адпраўлення з адзнакай, якая сведчыць аб неўручэнні ліста адрасату ў сувязі з адсутнасцю прызначанай асобы па месцы яго знаходжання, энрегазабяспечваючай арганізацыяй састаўляецца акт, на падставе якога прыпыняецца аказанне грамадзяніну паслуг электразабеспячэння ў выпадку непагашэння ім запазычанасці на працягу 5 рабочых дзён са дня састаулення акта.

Аднаўленне аказання паслуг электразабеспячэння ажыццяўляецца ў парадку чарговасці пасля пагашэння абанентам запазычанасці і аплаты выдаткаў на прыпыненне і аднаўленне аказання паслуг электразабеспячэння ў адпаведнасці з калькуляцыяй, складзенай энергазабяспечваючай арганізацыяй.

8. Энрегазабяспечваючая арганізацыя мае права прыпыніць падачу электрычнай энергіі абаненту пры ўстанаўленні факта адсутнасці ў жылым памяшканні ўласніка аднакватэрнага жылога дома, кватэры блакіраванага, шматкватэрнага жылога дома, наймальніка аднакватэрнага жылога дома, кватэры блакіраванага, шматкватэрнага жылога дома дзяржаўнага жыллёвага фонда на працягу аднаго года і болей, што пацвярджаецца адначасова наступнымі ўмовамі:

 • адсутнасць пісьмовага паведамлення ад абанента аб выбыцці з жылога памяшкання на тэрмін болей аднаго года;
 • непаступленне выплат за электрычную энергію;
 • наяўнасць пісьмовага пацвярджэння прадстаўніка энрегазабяспечваючай арганізацыі аб працяглай адсутнасці ў жылым памяшканні ўласніка аднакватэрнага жылога дома, кватэры блакіраванага, шматкватэрнага жылога дома, наймальніка аднакватэрнага жылога дома, кватэры блакіраванага, шматкватэрнага жылога дома дзяржаўнага жыллёвага фонда.

Наступнае падключэнне абанента да электрычнай сеткі праводзіцца энергазабяспечваючай арганізацыяй у парадку, устаноўленым Правіламі электразабеспячэння, пры адсутнасці запазычанасці па аплаце электрычнай энергіі і пакрыццю энергазабяспеваючай арганізацыі выдаткаў на адключэнне і падключэнне абанента.

9. За спажытую электрычную энергію ў жылым памяшканні, у якім пражывае некалькі наймальнікаў (уласнікаў), разлік з энергазабяспечваючай арганізацыяй праводзіцца па паказаннях сродку разліковага ўліку, аформленага на аднаго з наймальнікаў (уласнікаў) як абанента энрегазабяспечваючай арганізацыі, пры адсутнасці такога сродку - на падставе норм спажывання паслуг электразабеспячэння, зацверджаных мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі.

Наймальнікі (уласнікі) і пражываючыя разам з імі дарослыя члены сем'і нясуць салідарную адказнасць перад энергазабяспечваючай арганізацыяй па абавязках, прадугледжаных у Правілах электразабеспячэння, калі іншае не вызначана пісьмовым пагадненнем аб парадкам карыстання жылым памяшканнем. У выпадку. калі для ажыццяўлення ўзаемных разлікаў паміж наймальнікамі (уласнікамі) за спажываемую імі электрычную энергію ў жылых памяшканнях устаноулены сродкі кантрольнага ўліку, зняцце паказанняў з такіх сродкаў з'яўляецца абавязкам указаных грамадзян

Спрэчныя пытанні па ўзаемных разліках паміж наймальнікамі (уласнікамі) жылых памяшканняў за спажываемую імі электрычную энергію разглядаюцца ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку.

10. Памылкі, а таксама няправільнае прымяненне тарыфу на электраэнергію, дапушчаныя энергазабеспячальнымі арганізацыямі пры ўліку, разліку і налічэнні платы за электразабеспячэнне, выпраўляюцца гэтымі арганізацыямі самастойна з моманту іх выяўлення за перыяд:

 • не больш чым тры гады - калі ліквідацыя дадзеных памылак не цягне за сабой даналічэнне платы за электразабеспячэнне за папярэднія перыяды;
 • не больш чым тры месяцы - калі ліквідацыя дадзеных памылак цягне за сабой даналічэнне платы за электразабеспячэнне за папярэднія перыяды.

Памылкі, дапушчаныя плацельшчыкам (абанентам) пры ажыццяўленні разлікаў за электразабеспячэнне, за выключэннем памылак, якія цягнуць за сабой ўнясенне няпоўнай платы за спажытую электрычную энергію, выпраўляюцца выканаўцам на падставе заявы плацельшчыка, якая падаецца ў энергазабеспячальную арганізацыю, з моманту іх выяўлення за перыяд не больш чым тры гады.

Памылкі, дапушчаныя плацельшчыкам (абанентам) пры ажыццяўленні разлікаў за электразабеспячэнне і якiя цягнуць ўнясенне няпоўнай платы за спажытую электраэнергію, выпраўляюцца выканаўцам без заявы плацельшчыка з моманту іх выяўлення за перыяд не больш чым тры гады.

Пераразлік платы ажыццяўляецца па тарыфах (цэнах), якія дзейнічаюць на момант прадастаўлення паслуг электразабеспячэння.

11. Дзеючым заканадаўствам не прадугледжаны парадак унясення платы за паслугі электразабеспячэння ў форме перадаплаты. Аднак, у выпадку перавышэння унесенай абанентам платы над фактычна прадастаўленымі аб'ёмамі электразабеспячэння залішне пералічаныя сродкі залічваюцца ў кошт будучых плацяжоў або вяртаюцца плацельшчыку за вылікам выдаткаў энергазабеспячальнай арганізацыі, звязаных з залічэннем і вяртаннем залішне пералічаных сродкаў (за вылікам камісійнага ўзнагароджання, аплачанага энергазабеспячальнай арганізацыяй за пералік плацяжу разліковаму агенту). Вяртанне ажыццяўляецца на падставе пісьмовай заявы плацельшчыка, пададзенага ў энергазабеспячальную арганізацыю, і дакумента, які сведчыць асобу плацельшчыка, з дадаткам плацежных дакументаў, якія пацвярджаюць факт аплаты.

12. У выпадку прыняцця спадчыны запазычанасць па плаце за паслугі электразабеспячэння пагашаюць спадчыннікі ў парадку, устаноўленым у артыкуле 1086 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь. Плата за паслугі электразабеспячэння, якая падлягае ўнясенню спадчыннiкамі, якія прынялі жылое памяшканне ў складзе спадчыны, разлічваецца па тарыфах, якія субсідзіруюцца для насельніцтва, без налічэння пені да атрымання пасведчання аб праве на спадчыну, але не больш за сем месяцаў з дня адкрыцця спадчыны.

Падставай для афармлення названага парадку разлікаў з'яўляецца пасведчанне аб смерцi спадчынадаўцы, якое прадстаўляецца ў энергазабяспечваючую арганізацыю меркаванымі спадчыннiкамi, альбо інфармацыя, прадстаўленая органамі мясцовай выканаўчай улады, жыллёвымі арганізацыямі.

13. Плата за паслугі электразабеспячэння спаганяецца па тарыфах для насельніцтва, якiя субсiдзiруюцца дзяржавай, з абанентаў у дачыненні да жылых памяшканняў, якія знаходзяцца ў іх уласнасці і (або) ў валоданні і карыстанні, у якіх зарэгістраваныя па месцы жыхарства грамадзяне, а таксама з абанентаў, якія з'яўляюцца непрацуючымі пенсіянерамі, якія дасягнулі агульнаўстаноўленага пенсіённага ўзросту, асобамі, якія маюць права на льготы па аплаце за паслугі электразабеспячэння ў адпаведнасці з пунктам 7 Палажэння аб парадку разлікаў і ўнясення платы за жыллёва-камунальныя паслугі і платы за карыстанне жылымі памяшканнямі дзяржаўнага жыллёвага фонду, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 12.06.2014 №571(гл.раздзел «Заканадаўчая база»), або інвалідамі III групы, зарэгістраванымі па месцы знаходжання, на падставе пісьмовай заявы, якая прадстаўляецца выканаўцу, і адпаведных дакументаў (дакумент аб рэгістрацыі па месцы знаходжання, для непрацуючых пенсіянераў, якія дасягнулі агульнаўстаноўленага пенсіённага ўзросту, - пенсійнае пасведчанне і працоўная кніжка альбо іншы дакумент, які пацвярджае, што пенсіянер не ажыццяўляе працоўную дзейнасць, для асоб, якія маюць права на льготы, - дакументы, якія пацвярджаюць права на льготы, для інвалідаў III групы - пасведчанне інваліда) у аснашчаных прыборамі індывідуальнага ўліку расходу электрычнай энергіі жылых памяшканнях (аднакватэрных жылых дамах, кватэрах у шматкватэрных і блакіраваных жылых дамах).

Дакументам, які пацвярджае рэгістрацыю па месцы знаходжання, з'яўляецца пасведчанне аб рэгістрацыі па месцы знаходжання (п.25 «Палажэння аб рэгістрацыі грамадзян па месцы жыхарства і месцы знаходжання», зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь №413). Форма пасведчання аб рэгістрацыі па месцы знаходжання зацверджана пастановай Міністэрства ўнутраных справаў ад 15.11.2010 № 364. Афармленне рэгістрацыі па месцы знаходжання з'яўляецца адміністрацыйнай працэдурай, парадак якой вызначаны пунктам 13.2 Пераліку адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі арганізацыямі па заявах грамадзян, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200».

13.1. Плата за электразабеспячэнне уносіцца плацельшчыкамi (абанентамі) па ўстаноўленых заканадаўствам тарыфах, што забяспечваюць поўнае пакрыццё эканамічна абгрунтаваных затрат на аказанне такіх паслуг, у выпадку:

 • наяўнасці ў плацельшчыка (абанента) ва ўласнасці і (або) ў валоданні і карыстанні аднаго або некалькіх жылых памяшканняў (доляй ў праве агульнай уласнасці на жылыя памяшканні) і адсутнасці ў іх (у адным з іх) зарэгістраваных па месцы жыхарства грамадзян, за выключэннем выпадкаў, указаных у п.12-2 і ў частцы першай пункта 44 Палажэння аб парадку разлікаў і ўнясення платы за жыллёва-камунальныя паслугі і платы за карыстанне жылымі памяшканнямі дзяржаўнага жыллёвага фонду, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 12.06.2014 №571(гл.раздзел «Заканадаўчая база»);
 • наяўнасці ў плацельшчыка жыллёва-камунальных паслуг - юрыдычнай асобы ва ўласнасці, бязвыплатным карыстанні, гаспадарчым вядзенні або аператыўным кіраванні, арэндзе жылога памяшкання і адсутнасці дагавора найму або дагавора лізінгу гэтага жылога памяшкання;
 • выкарыстання жылога памяшкання ў адпаведнасці з заканадаўствам для месцазнаходжання прыватнага ўнітарнага прадпрыемства - з даты дзяржаўнай рэгістрацыі месцазнаходжання дадзенага прадпрыемства да даты прыняцця рэгіструючым органам рашэння аб унясенні запісу ў Адзіны дзяржаўны рэгістр юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў аб выключэнні яго з гэтага рэгістра, за выключэннем выпадку, калі ўласнік жылога памяшкання не з'яўляецца заснавальнікам дадзенага прадпрыемства і ў дачыненні да ўласніка маёмасці дадзенага прадпрыемства распачата вытворчасць па справе аб эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтве);
 • наяўнасці ў плацельшчыка (абанента) ва ўласнасці і (або) ў валоданні і карыстанні аснашчаных прыборамі індывідуальнага ўліку нежылых памяшканняў у аднакватэрных, блакіраваных, шматкватэрных жылых дамах, у тым ліку перакладзеных у ўстаноўленым заканадаўствам парадку з жылых у нежылыя, нежылых капітальных пабудоў (будынкаў, збудаванняў), у тым ліку размешчаных на зямельным участку, прадастаўленым для будаўніцтва і (або) обслугоўвання жылога дома, (пры ўмове наяўнасці заключанага паміж выканаўцам і плацельшчыкам асобнага дагавора або нумары асабовага рахунку для разлікаў за электразабеспячэнне ў названых памяшканнях, капітальных пабудовах (будынках, збудаваннях);
 • спажывання электразабеспячэння на будаўнічых пляцоўках пры ажыццяўленні індывідуальнага жыллёвага будаўніцтва на прадастаўленых грамадзянам зямельных участках;
 • у выпадку выкарыстання жылога памяшкання, якое знаходзіцца ва ўласнасці і (або) ў валоданні і карыстанні плацельшчыка (абанента), для ажыццяўлення дзейнасці, звязанай з прадастаўленнем месцаў для кароткатэрміновага пражывання, па-за залежнасці ад наяўнасці зарэгістраваных па месцы жыхарства або месцы знаходжання грамадзян у гэтым жылым памяшканні. Пры выкарыстанні частцы жылога памяшкання для ажыццяўлення дзейнасці, звязанай з прадастаўленнем месцаў для кароткатэрміновага пражывання, і адсутнасці паасобнага ўліку спажывання камунальных паслуг у выкарыстоўванай і не выкарыстоўванай для ажыццяўлення дзейнасці, звязанай з прадастаўленнем месцаў для кароткатэрміновага пражывання, частках жылога памяшкання, плата за камунальныя паслугі ўносіцца па ўстаноўленым заканадаўствам тарыфах (цэнах), якія забяспечваюць поўнае пакрыццё эканамічна абгрунтаваных затрат на іх аказанне, у цэлым па жылому памяшканню»;
 • плата за паслугі электразабеспячэння з грамадзян, якія пражываюць у жылых дамах (кватэрах), не аснашчаных прыборамі індывідуальнага ўліку расходу электрычнай энергіі, спаганяецца па ўстаноўленых заканадаўствам тарыфах на электрычную энергію, якія забяспечваюць поўнае пакрыццё эканамічна абгрунтаваных затрат на электразабеспячэнне зыходзячы з нормаў (нарматываў) спажывання, зацверджаных мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі.

13.2. Па ўстаноўленых заканадаўствам тарыфах (цэнах) на камунальныя паслугі, якія забяспечваюць поўную кампенсацыю эканамічна абгрунтаваных затрат на іх аказанне, плацельшчыкамі жыллёва-камунальных паслуг, уключанымі ў спіс працаздольных грамадзян, якія не занятыя ў эканоміцы i аплачваюць паслугі па цэнах (тарыфах), якiя забяспечваюць  поўную кампенсацыю эканамічна абгрунтаваных затрат на іх аказанне, і спіс працаздольных грамадзян, не занятых у эканоміцы, якія выехалі за межы Рэспублікі Беларусь i аплочваюць паслугі па цэнах (тарыфам), якія забяспечваюць поўнае пакрыццё эканамічна абгрунтаваных затрат на іх аказанне , зарэгістраванымі па месцы жыхарства ў жылых памяшканнях, уносіцца плата за:

 • гарачае водазабеспячэнне - зыходзячы з колькасці цеплавой энергіі, затрачанай на падагрэў вады, спажытай працаздольным грамадзянінам, які не заняты ў эканоміцы, што вызначаецца шляхам дзялення колькасці цеплавой энергіі, затрачанай на падагрэў вады ў жылым памяшканні, на колькасць грамадзян, зарэгістраваных па месцы жыхарства ў жылым памяшканні;
 • цеплазабеспячэнне - зыходзячы з агульнай плошчы жылога памяшкання, якая прыпадае на працаздольнага грамадзяніна, не занятага ў эканоміцы, якая вызначаецца шляхам дзялення агульнай плошчы жылога памяшкання на колькасць грамадзян, зарэгістраваных па месцы жыхарства ў жылым памяшканні.

14. Бытавыя абаненты, жылыя дамы (жылыя памяшканнi) якіх аснашчаны шматтарыфнымі электроннымі індывідуальнымі прыборамі ўліку расходу электрычнай энергіі або аўтаматызаванымі сістэмамі кантролю і ўліку электрычнай энергіі, маюць магчымасць ажыццяўляць разлікі за спажытую электрычную энергію па тарыфах, дыферэнцыраваных па двух або трох часавых перыядах.

Для пераходу на сiстэму разлікаў па тарыфах, дыферэнцыраваных па часавых перыядах, перш за ўсё, неабходна наяўнасць або набыццё абанентам шматтарыфнага электроннага прыбора ўліку.

Потым неабходна звярнуцца з пісьмовай заявай у аддзяленне філіяла «Энергазбыт» па месцы жыхарства

220013, г. Мінск, ул. Б.Хмяльніцкага,6
тэлефон прыемнай: (017)293-83-59,
факс прыемнай: (017)354-60-93
факс аддзела справаводства: (017)390-14-02
E-mail: office@energosbyt.by

Тэлефон даведачнай службы:
(017)371-00-33
Разлікова-касавы цэнтр, вул.Б.Хмяльніцкага, 6:
Час прыёму: пн-пт с 8.00-20.00 субота с 9.00-17.00

Разлікова-касавы цэнтр, вул. Фабрычная, 24:
Час прыёму: пн-пт с 8.00-20.00 субота с 9.00-17.00

р/р BY65AKBB30120000965480000000
ААТ «ААБ Беларусбанк»
г.Мiнск, пр-т Дзяржынскага, 18, БІК: АКBBBY2X
УНП-100071593
ОКПО-00112041


Філіял "ЭНЕРГАЗБЫТ" РУП "Мінскэнерга" © 2024